Prijavi se

Protivpožarni sistemi - PP centrale


Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni senzor).Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se vatrodojavnoj centrali koja proverava informaciju i po potrebi aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.Video nadzor kamereProtekta alarmi, video nadzor,protivpožarni sistemi, interfoniProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemiProtivpožarni sistemi:Home
Sistemi
- Alarmni sistemi
- Video nadzor
- Protivpožarni sistemi
- Interfoni
- Kontrola pristupa
- Sistemi protiv krađe
- Audio sistemi
- Bežični linkovi
- Umrežavanja
- Automatski sistemi
Reference
Kontakt
Home - Protekta BeogradHome - Protekta Beograd
Sistemi - Protekta BeogradSistemi - Protekta Beograd
Reference - Protekta BeogradReference - Protekta Beograd
Kontakt - Protekta BeogradKontakt - Protekta Beograd Protivopžarni sistemi mogu biti konvencinalni ili adresabilni.Ovi protivpožarni sistemi se razlikuju po tome što adresabilni protivpožarni sistem može precizno proslediti informaciju o aktiviranju detektora u određenoj prostoriji, pošto svaki detektor u sistemu
ima svoju individualnu adresu.- ALARMNI SISTEMI
- VIDEO NADZOR
- PROTIVPOŽARNI SISTEMI
- INTERFONI
- KONTROLA PRISTUPA- SITEMI PROTIV KRAĐE
- AUDIO SISTEMI
- BEŽIČNI LINKOVI
- UMREŽAVANJA
- AUTOMATSKI SISTEMI
Protivpožarni sistemi najnovije generacijeProtekta vrši projektovanje, montažu i servisiranje protivpožarnih sistema i svih tipova protivpožarne instalacije za gašenje požara.


Loading